Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Konkel, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARKOPOL Marcin Konkel z siedzibą w Bukowina 70G. 84-311 Łebunia, nr telefonu +48513102750, e-mail: marcin@markopol.lebork.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP: 8411464403, REGON: 220250152.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz nazwa firmy.

Przetwarzanie tych danych jest konieczne dla realizacji usług wynikających z zapytań, umów, zamówień przez Państwa składanych. Podstawa dla przetwarzania:      

  1. Umowa sprzedaży (art.6 ust.1 lit.b RODO)                                                                                                                                                      
  2. Ciążący na nas obowiązek prawny np. związany z rachunkowością (art.6 ust.1 lit.c RODO)                                                                      
  3. Umowa o świadczenie usług (art.6 ust.1 lit.b RODO)                                                                                                             
  4. Nasz prawnie uzasadniony interes w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.6 ust.1 lit.f RODO)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, ani innych odbiorców danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie wykonywania usługi, do czasu jej zakończenia i rozliczenia.

W każdej chwili macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich edytowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwości ich przeniesienia (w szczególności historii transakcji). Prawo to mogą Państwo zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę pisemnie na adres Administratora danych: MARKOPOL Marcin Konkel, Bukowina 70G, 84-311 Łebunia, bądź e-mailowo na adres: marcin@markopol.lebork.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.

Wniesienie skargi jest zwolnione z opłat.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla procesu realizacji usług dla Państwa.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.